دونوازی عود و هنگ درامِ یاسمن شاه حسینی و امید شعبانی

۱۳۹۸-۰۷-۰۹ ۱۱۲ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

دونوازی عود به نوازندگی یاسمن شاه حسینی و هنگ دارم به نوازندگی امید شعبانی از آلبوم «شکوفایی در درّه» را در هفدانگ تماشا کنید. www.hafdang.com