رونمایی از بزرگترین نیروگاه سیار ایران

۱۳۹۸-۰۷-۰۹ ۱۰۶ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

رادیو پیام - 9 مهر 98- 07:45|بزرگترین نیروگاه سیار کشور به منظور استفاده در زیرساخت های حساس آبفا در شرایط بحرانی رونمایی شد.