افزایش 3.5 برابری میزان آب ورودی به سدها

۱۳۹۸-۰۷-۰۹ ۹۳ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

رادیو پیام - 9 مهر 98- 09:00|شرکت مدیریت منابع آب ایران اعلام کرد: میزان آب ورودی به سدهای کشور تا پایان شهریور حدود سه و نیم برابر سال آبی قبل از آن است .