فیلم | رابرت دنیرو: ما عاشق فساد و قانون‌شکنی هستیم اما موضوعات اقتصادی را بهانه می‌کنیم

۱۳۹۸-۰۷-۰۹ ۹۱ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

رابرت دنیرو،‌ بازیگر مشهور سینمای آمریکا در گفت‌وگویی نادر با CNN گفت: وقتی ترامپ انتخاب شد گفتم باید به او فرصت بدهیم اما او بدتر از چیزی است که تصور می‌کردم این یارو مثل گانگسترهاست... دوره‌ی وحشتناکی است. ترامپ نباید رییس‌جمهور می‌شد، تمام! او به کارهایش ادامه می‌دهد، بدون اینکه کسی متوقفش کند.