تجربه رانندگی با تاتا نانو، ارزان ترین خودروی جهان

۱۳۹۸-۰۷-۰۹ ۸۹ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

اطلاعات بیشتر در پدال: www.pedal.ir