رای کمیته انضباطی بعد از دربی 90

۱۳۹۸-۰۷-۰۸ ۱۰۰ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

محرومیت برای استقلال و پرسپولیس پس از دربی 90