کنایه میثاقی به عصبانیت تبریزی در بازی مقابل ذوب آهن

۱۳۹۸-۰۷-۰۸ ۵۰ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

کنایه مجری به عصبانیت مهاجم استقلال در بازی ذوب آهن - استقلال

Whoops, looks like something went wrong.