توضیحات منصوریان در مورد درگیری با کمالوند

۱۳۹۸-۰۷-۰۸ ۴۷ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

توضیحات منصوریان در مورد درگیری با سرمربی پارس جنوبی جم

Whoops, looks like something went wrong.