توضیحات منصوریان در مورد درگیری با کمالوند

۱۳۹۸-۰۷-۰۸ ۱۰۵ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

توضیحات منصوریان در مورد درگیری با سرمربی پارس جنوبی جم