کارشناسی داوری بازی ماشین سازی-پرسپولیس

۱۳۹۸-۰۷-۰۸ ۹۶ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

جام حذفی فوتبال ایران فصل 99-98