مقایسه جگوار آی پیس و تسلا مدل 3

۱۳۹۸-۰۷-۰۸ ۶۲ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

اطلاعات بیشتر در پدال: www.pedal.ir