از کجا شروع کنیم: راهنمای سینمای جیم جارموش

۱۳۹۸-۰۷-۰۷ ۹۴ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

جیم جارموش (۱۹۵۳-) با سینمای نامتعارف اش همیشه نقش یک غریبه را در سینمای آمریکا بازی کرده؛ از فیلم های اول اش و پرسه زنی های سرخوشانه در حواشی آمریکا تا آثار واپسین اش که بازیگوشانه با ژانرهای مختلف بازی می کنند. اما برای همراهی و پرسه گردی با دنیای جارموش باید از کجا شروع کرد؟ این قسمت از «از کجا شروع کنیم» همزمان با دیده شدن جدیدترین فیلم او «مرده ها نمی میرند» دربارهٔ کارنامهٔ سینمایی جارموش است. www.hafdang.com