از دیوار راست بالا رفتن یعنی این بقیه اداش رو در میارن

۱۳۹۸-۰۷-۰۷ ۴۴ K ۱ ۰ ۱

Whoops, looks like something went wrong.