فیلم/ مولودی خوانی جشن عید غدیرخم

۱۳۹۸-۰۵-۲۸ ۳۹ K ۲ ۱ ۲

توضیحات

مولودی خوانی زیبای مهدی رسولی به مناسبت جشن عدی غدیر خم را مشاهده می کنید.