برترین گلهای پریشیچ در بوندسلیگا

۱۳۹۸-۰۵-۲۸ ۲۰ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

5 گل برتر ایوان پریشیچ در لیگ آلمان