آمادگی مدافع عنوان قهرمانی برای لیگ نوزدهم

۱۳۹۸-۰۵-۲۸ ۱۹ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

پرسپولیس این روزها به مرز آمادگی رسیده و برای شروع لیگ برتر نوزدهم انگیزه های بسیاری دارد،از جمله دفاع از عنوان قهرمانی برای چهارمین بار پیاپی