معرفی خودروی الکتریکی دارکو GTE

۱۳۹۸-۰۵-۲۷ ۳۶ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

اطلاعات بیشتر در پدال: www.pedal.ir