ماجرای اخراج شفر از زبان معاون مستعفی استقلال

۱۳۹۸-۰۵-۱۲ ۷۹ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

گفتگو با علی خطیر در برنامه ورزشگاه