بررسی عمیق تسلا مدل 3

۱۳۹۸-۰۵-۰۲ ۲۱ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

اطلاعات بیشتر در پدال: www.pedal.ir