خلاصه بازی ترانمر 0-6 لیورپول

۱۳۹۸-۰۴-۲۰ ۳۹ K ۲ ۱ ۲

توضیحات

بازی های دوستانه 2019