فیلم | هیجان انگیزترین ویدئوی ضبط شده از کوسه سفید

۱۳۹۸-۰۴-۲۰ ۱۱ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

کوسه سفید که به قاتل سفید نیز شهرت دارد، از جمله بزرگترین شکارچیان دریایی است که در تمام آب های آزاد جهان یافت می شود.