تمام گلهای بارسلونا به چلسی

۱۳۹۸-۰۴-۲۰ ۳۳ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

تمام گلهای بلوگرانا مقابل آبی های لندن در تمام رقابتها

Whoops, looks like something went wrong.