فیلم| شهید بهشتی:هیچ آیه‌ای در قرآن نداریم که بگوید زنان نمی‌توانند رئیس‌جمهور باشند

۱۳۹۸-۰۴-۲۰ ۱۴ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

تیرماه در تاریخ انقلاب اسلامی با نام شهید بهشتی عجین شده است. اندیشمند دینی که در انفجار سال ۱۳۶۰ حزب جمهوری اسلامی به شهادت رسید.