شرکت های پخش به سامانه جامع تجارت وصل می شوند

۱۳۹۸-۰۴-۲۰ ۴۱ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

شبکه خبر- 20 تیر 98- 11:30| حمید محله ای معاون دفتر خدمات بازرگانی وزارت صمت از وصل شرکت های پخش به سامانه جامع تجارت خبر داد .

Whoops, looks like something went wrong.