گل های بازی بوهمیان اف سی 1-1 چلسی

۱۳۹۸-۰۴-۱۹ ۱۷ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

بازی های دوستانه 2019