موزیک ویدیوی «قطره‌ها» با نوای ویولنِ نازنین تهرانی

۱۳۹۸-۰۴-۱۸ ۱۲ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

موزیک ویدیوی «قطره‌ها» با نوازندگی ویولنِ نازنین تهرانی و آهنگسازی علی بهادری را در هفدانگ ببیند.