قیمت پراید به زیر ۳۰ میلیون تومان رسید

۱۳۹۷-۰۷-۱۸ ۳۲۹ K ۲ ۰ ۲

توضیحات

شبکه خبر- 18 مهر 97-15:30| سعید موتمنی رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو گفت: قیمت خودروی پراید بعد از دوماه به زیر ۳۰ میلیون تومان رسید.