گل دوم آمیان به گنگام توسط سامان قدوس

۱۳۹۸-۰۳-۰۳ ۵۲ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

هفته پایانی لیگ یک فرانسه فصل 19-2018