داخلی سازی قطعات وارداتی

۱۳۹۸-۰۳-۰۳ ۴۶ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

شبکه یک- 3 خرداد 98- 21:00 | وزیر صنعت داخلی سازی قطعات وارداتی به کمک صنعتگران را ابلاغ کرد. رضا رحمانی در دستوری که به صنعتگران و شرکت های بزرگ تولیدی ابلاغ شد، تاکید کرده به برپایی نمایشگاه قطعات و ملزومات وارداتی مورد نیاز خود اقدام و با فراخوان عمومی از همه صنعتگران و قطعه سازان برای ساخت داخل کردن آن دعوت کنند. این نمایشگاه ها تا زمان داخلی سازی قطعات مورد نیاز باید ادامه یابد و گزارش ماهانه از عملکرد و نتایج این موضوع ارائه شود.