توزیع سیستمی لاستیک خودروهای سنگین از خردادماه

۱۳۹۸-۰۲-۲۵ ۵۳ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

شبکه خبر- 25 اردیبهشت 98- 18:30| در این برنامه می خواهیم راجع به طرح توزیع سیستمی لاستیک برای خودروهای سنگین اعم از درون شهری و برون شهری صحبت کنیم. طرح توزیع سیستمی لاستیک خودروی سنگین طی هفته جاری به صورت آزمایشی پیاده سازی شده و قرار است از ماه آینده به صورت سراسری در کل کشور پیاده سازی شود. جزئیات این طرح و سامانه هایی که مورد استفاده قرار می گیرد، اینکه با چه شرایطی در اختیار رانندگان خودروهای سنگین قرار خواهد گرفت را در برنامه امروز صحبت خواهیم کرد. مهمان برنامه: جناب آقای رسول جمشیدی، کارشناس دفتر خ