وضعیت ویلاهایی که در بستر رودخانه جا خشک کرده اند

۱۳۹۸-۰۲-۲۵ ۴۴ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

شبکه خبر- 25 اردیبهشت 98- 20:30| انگار این دیوار تمامی ندارد. هرازگاهی فقط شکلش عوض می شود. گاهی فنس و گاهی دیوارهای بتنی و فلزی. جایی ویلا و باغ شخصی،جایی رستوران. این حال و روز این روزهای جاده چالوس است. درختانش در حصار سنگ و آهن محبوس شده و صدای خروشان رودخانه اش را هم از زمانی که عده ای آن را شخصی کرده اند نمی شنوی.