تصرف کنندگان حریم رودخانه اینبار خودشان مجری قانون شدند

۱۳۹۸-۰۲-۲۵ ۲۸ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

شبکه پنج- 25 اردیبهشت 98- 18:30| تصرف کنندگان حریم رودخانه اینبار خودشان مجری قانون شدند. آنطور که سرپرست امور منابع آب شهرستان پاکدشت گفته است 8 نفر از مغازه دارانی که مغازه شان را غیرقانونی در حریم رودخانه ناتاژی شهرستان ساخته بودند با اراده و توسط خودشان مغازه ها را تخریب کردند.