فیلم | درگیری مسلحانه از نمای دوربین لباس پلیس

۱۳۹۸-۰۲-۲۵ ۲۷ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

دادستانی سن‌دیگوی آمریکا به‌تازگی تصاویری از شلیک یک متهم به سمت یک افسر پلیس منتشر کرده است که لحظه اصابت گلوله را نشان می‌دهد. این تصاویر توسط دوربین تعبیه شده بر روی لباس پلیس ضبط شده‌اند.