داستان روشنایی

۱۳۹۸-۰۲-۲۵ ۳۲ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

شبکه سه- 25 اردیبهشت 98- 17:30| این قسمت «داستان روشنایی» به خدمات صنعت آب و برق در استان گیلان اختصاص دارد. گذشتگان ما عاشق این سرزمین بودند. آنها حتی در دشت های نیمه خشک میخ زندگی را بر زمین زدند، قنات را در دل خاک آفریدند، به آب و آبادانی رسیدند و این دانش بومی را صادر کردند. آب به شکل امروزی کمتر از صد سال پیش به خانه های ما آمد. روزی روزنامه ای در تهران نوشت آبی که از نهرهای روباز می گذرد قابل شرب نیست. ب