احیای ظرفیت خالی دو هزار واحد تولیدی

۱۳۹۸-۰۲-۲۵ ۳۲ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

شبکه خبر- 25 اردیبهشت 98- 11:30 | ظرفیت خالی دو هزار واحد تولیدی امسال احیا می شود. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به هدف گذاری احیای ظرفیت خالی دو هزار واحد تولیدی در سال جاری، از ترغیب سرمایه گذاران جدید برای احیای واحدهای راکد، تعطیل و با ظرفیت پایین خبر داد. سعید زرندی گفت: در سال جاری فعال سازی ظرفیت خالی دو هزار واحد را هدف گذاری کردیم تا آن ها را احیا کنیم. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: به جای اینکه سرمایه گذار جدید از ابتدا بخواهد یک واحد صنعتی را ایجاد کند، واحدهای نیمه تمام یا تعطی