اولین آزمون نسخه پروتوتایپ پورشه تایکان

۱۳۹۸-۰۲-۲۵ ۵ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

اطلاعات بیشتر در پدال: www.pedal.ir