توجیهات عجیب رفعتی در مورد گل مردود استقلال

۱۳۹۸-۰۲-۲۴ ۵۳ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

برنامه فوتبال برتر (98/02/24)