قیمت خودرو و مسکن چراغ خاموش به فضای مجازی بازگشت

۱۳۹۸-۰۲-۲۴ ۴۰ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

شبکه پنج- 24 اردیبهشت 98- 18:30| قیمت خودرو و مسکن چراغ خاموش به فضای مجازی بازگشت. دو هفته بعد از ورود دادستانی کل کشور به موضوع درج قیمت های بی حساب و کتاب خودرو و مسکن در سایت ها و نیز الزام اتحادیه ها به تعیین قیمت از امروز برخی از سایت های فروش قیمت گذاری روی خودروها را شروع کردند.