فاضلاب شهرستان دماوند سد ماملو را تهدید می کند

۱۳۹۸-۰۲-۲۴ ۳۵ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

شبکه پنج- 24 اردیبهشت 98- 18:30| فاضلاب شهرستان دماوند سد ماملو را تهدید می کند. به گفته معاون فنی و عمرانی فرماندار دماوند در صورتی که فاضلاب این شهرستان به صورت بهداشتی دفن نشود سد ماملو با مشکل مواجه می شود. سفری توجه به حریم رودخانه ها را از عوامل مهم در کیفیت آب شرب در منطقه دانست.