شوخی با وزیر ارتباطات

۱۳۹۸-۰۲-۲۴ ۱۱۵ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

شوخی حسن ریوندی با وزیر ارتباطات در جدیدترین کنسرت حسن ریوندی

Whoops, looks like something went wrong.