مهمانان عجیب و سرگیجه در صداوسیما

۱۳۹۸-۰۲-۲۳ ۵۹ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

در چند ماه اخیر صداوسیما هر چند روز با یک بحران روبرو بوده است. در آخرین نمونه دعوت از یک زوج اینستاگرامی در برنامهٔ «هزار راه نرفته» جنجال آفرید. نگاهی انداخته ایم به ماجرا و مروری داشتیم بر مهمان های عجیب و غریب برنامه های تلویزیونی در سال های اخیر. www.hafdang.com