دردسرسازی تلفن همراه در مسابقه جودو!

۱۳۹۸-۰۲-۲۳ ۷ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

وقتی تلفن همراه یک جودوکار باعث دردسر میشود