دردسرسازی تلفن همراه در مسابقه جودو!

۱۳۹۸-۰۲-۲۳ ۳۶ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

وقتی تلفن همراه یک جودوکار باعث دردسر میشود