فیلم/ روضه خوانی کریمی در محضر رهبرانقلاب

۱۳۹۷-۰۷-۰۱ ۸۹۳ K ۳ ۰ ۴

توضیحات

بخشی از مداحی شب گذشته حاج محمود کریمی در حضور رهبرانقلاب.