فیلم/ روضه خوانی کریمی در محضر رهبرانقلاب

۱۳۹۷-۰۷-۰۱ ۱۸۲ K ۳ ۰ ۳

توضیحات

بخشی از مداحی شب گذشته حاج محمود کریمی در حضور رهبرانقلاب.