درازترین پیانوهای جهان را چه کسی می سازد؟

۱۳۹۸-۰۲-۲۲ ۳۴ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

دیوید کلاوینز پیانوسازی است که تا مدت ها نمی توانست پیانویی پیدا کند که صدایی که او می خواست را برایش بسازد. پس او دست به کار شد و پیانوهای خودش را ساخت. پیانوهای ۱۵ فوتی ای که درازترین پیانوهای جهان اند. با پیانوهای آقای کلاوینز در این ویدیو از Great Big Stories آشنا شوید. www.hafdang.com