برنامه مناظره: توسعه سد سازی در کشور

۱۳۹۸-۰۲-۱۳ ۴۹۴ K ۳ ۰ ۲

توضیحات

شبکه یک- 13 اردیبهشت 98- 23:15 | برنامه مناظره با موضوع: توسعه سد سازی در کشور. با حضور: عیسی بزرگ زاده، مدیرکل دفتر رودخانه های مرزی و منابع آب مشترک وزارت نیرو و ناصر ترکش دوست، مدیرعامل شرکت سد سازی، به عنوان نمایندگان وزارت نیرو؛ حسین آخانی، استاد دانشگاه تهران و مهدی معتق، استاد دانشگاه هانوفر آلمان، منتقدان سد سازی بی رویه.