اسکناس های پدرم

۱۳۹۷-۰۷-۱۵ ۲۱۸ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

نیم ساعت پیش ، خدا را دیدم قوز کرده با پالتوی مشکی بلندش سرفه کنان در حیاط از کنار دو سرو سیاه گذشت و رو به ایوانی که من ایستاده بودم آمد ، آواز که خواند تازه فهمیدم ، پدرم را با او اشتباهی گرفته ام ! حسین پناهی

Whoops, looks like something went wrong.