جنون احتکار

۱۳۹۷-۰۷-۱۵ ۱۵۸ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

یار دبستانی من … دست من و تو باید این پرده ها رو پاره کنه کی میتونه جز من و تو درد مارو چاره کنه ؟

Whoops, looks like something went wrong.