مصاحبه جنجالی نقی و ارسطو درباره گرانی

۱۳۹۷-۰۷-۱۵ ۱۵۹ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

گرانی ، صدای نقی و ارسطو رو هم در آورد با تشکر از سینا مهدی زاده

Whoops, looks like something went wrong.