فیلم | شبیه‌سازی صحنه قتل خاشقچی

۱۳۹۸-۰۱-۱۹ ۴۱۱ K ۱ ۰ ۱

توضیحات

ویدئوی از شبیه‌سازی صحنه قتل خاشقچی می بینید.