رقابت جذاب گادوین منشا و مهدی شیری در شوتبال

۱۳۹۷-۱۲-۲۷ ۱۵۸۰ K ۱۳ ۶ ۱۶

توضیحات

مسابقه شوتبال (97/12/27) و حضور ستارگان پرسپولیس و استقلال