رقابت جذاب گادوین منشا و مهدی شیری در شوتبال

۱۳۹۷-۱۲-۲۷ ۱۹۶۷ K ۱۵ ۷ ۱۶

توضیحات

مسابقه شوتبال (97/12/27) و حضور ستارگان پرسپولیس و استقلال