معرفی و خلاصه کتاب نقطه شروع از مالکوم گلدول

۱۳۹۷-۰۷-۰۷ ۴۳۰ K ۲ ۰ ۱

توضیحات

نقطه ی شروع: چطور چیزهای کوچک می توانند تغییرات بزرگ ایجاد کنند. کتابی از مالکوم گلدول نطقه شروع چیست؟ قانون مقدار اندک قانون فاکتور ارتباط قانون قدرت زمینه

Whoops, looks like something went wrong.